Računarsko programiranje

S WEB studio


WEB design, graphic design, marketing solution...

Kontaktirajte nas

office@s-inteligent.tk

 

Usluge

Ono bez čega je moderno poslovanje nezamislivo

Racionalno ulaganje

WEB sajt? Dizajn propagandnog materijala? Distribucija?

Posedovanjem WEB sajta dobro osmišljene koncepcije i sadržaja činite značajan marketinški potez u osvajanju Vašeg poslovnog tržišta, što može umnogome uticati na mišljenje i odluke novih klijenata i poslovnih partnera.

Dobar grafički dizajn je merilo vizuelnog identiteta Vašeg poslovanja. Idejna rešenja izgleda logotipa, brošura, memoranduma, personalizovanih kartica… Prosledite nam zahtev i mi ćemo Vam odraditi odličan posao!

Distribucija flajera i ostalog reklamnog materijala u Kragujevcu i šire. Naši akviziteri će Vaš promotivni materijal proslediti na dogovorena distributivna mesta do ciljanih potrošača i to veoma POVOLJNO !!!