Računarsko programiranje

S WEB studio


WEB design, graphic design, marketing solution...

Kontaktirajte nas

office@s-inteligent.tk

 

solna-vila.si

solna-vila.si

SOLNA VILA je web prezentacija firme za pružanje usluga.
Sajt je implementiran putem CMS administracionog panela gde administratori mogu samostalno vršiti izmene i dopune postojećih i novih sadržaja.