Računarsko programiranje

S WEB studio


WEB design, graphic design, marketing solution...

Kontaktirajte nas

office@s-inteligent.tk

 

medical-electronics.rs

medical-electronics.rs

MEDICINSKA ELEKTRONIKA D.O.O. je web prezentacija-katalog renomirane firme za distribuciju medicinskih slušnih aparata i opreme.
Sajt je implementiran putem CMS administracionog panela gde administratori mogu samostalno vršiti izmene i dopune postojećih i novih sadržaja.