Računarsko programiranje

S WEB studio


WEB design, graphic design, marketing solution...

Kontaktirajte nas

office@s-inteligent.tk

 

kraljica.co.rs

kraljica.co.rs

VILA KRALJICA je web prezentacija Nacionalnog restorana sa konačištem iz Vrnjačke Banje.
Sajt je implementiran putem CMS administracionog panela gde administratori mogu samostalno vršiti izmene i dopune postojećih i novih sadržaja.